Novosti

17.09.2014 (lamija.bojadzic)

U nastavku 38. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, zastupnici su razmatrali i izjašnjavali se o preostalih šest tačaka dnevnog reda čime je okončano zasjedanje na ovoj sjednici. Nakon brojnih pitanja i diskusija koje je pobudio Program rada i finansijski plan za 2014. godinu Javne...


16.09.2014 (vildana.hantalasevic)

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo obavještava taksi prijevoznike da se usvajanjem novog  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o taksi prijevozu propisuje produženje važenja dopunske taksi oznake, te prenos dopunske taksi oznake na člana uže porodice ili drugo fizičko lice.

 

...

16.09.2014 (vildana.hantalasevic)

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo će danas u poslijepodnevnim satima svoje augustovske naknade moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade ostvaruje 4.105 osoba korisnika sa statusom civilne žrtve rata.

Za...


15.09.2014 (mediha.zugic)

Povodom realizacije zaključaka kojim je, zbog učestalih napada pasa lutalica na građane,Vlada Kantona Sarajevo krajem prošle sedmice zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS da aktivira raniju službu za kafilerijske poslove KJKP „Rad“ radi uklanjanja bijesnih, opasnih i...


15.09.2014 (azra.djozo)

„U narednih deset dana zatražit ćemo sastanak sa federalnim premijerom, ministrom obrazovanja i svim kantonalnim ministrima obrazovanja i njihovim premijerima vezan za rješavanje aktuelnih problema u poslovanju JU 'Studentski centar' koji bi se pokušali riješiti kroz davanje saglasnosti na...


11.09.2014 (lamija.bojadzic)

Vlada Kantona Sarajevo je danas održala 78. sjednicu na kojoj je osim redovnih tačaka raspravljala o akutnom problemu pasa lutalica koji u sve većoj mjeri ugrožavaju zdravlje i živote naših sugrađana. S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS da...


11.09.2014 (azra.djozo)

U organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, danas su potpisana četiri Sporazuma o sanaciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području općina Trnovo, Ilijaš, Hadžići i Vogošća te dva Ugovora sa firmama izvođačima radova. Sporazume su potpisali vršilac dužnosti premijera KS ...


11.09.2014 (mediha.zugic)

Na nastavku 38. sjednice Skupštine Kantona Sarajevo jučer su zastupnici usvojili Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u KS-u. Ovim zakonom reguliraju se odnosi, prava i obaveze i kontrolora i putnika u javnom gradskom prijevozu. ...