Novosti

27.02.2015 (vildana.hantalasevic)

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Sejo Bukva, dopredsjedavajući Sabahudin Delalić, zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo i ministri u Vladi Kantona Sarajevo, povodom 01.marta -  Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine su svim njenim građanima uputili iskrene čestitke povodom...


24.02.2015 (mediha.zugic)

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo podržat će poslovanje „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo kroz angažman tog preduzeća u projektima uređenja riječnih korita i sanacije klizišta u Kantonu Sarajevo, kao i drugim infrastrukturnim poslovima. Najavio je ovo ministar privrede Kantona Sarajevo Emir...


23.02.2015 (lamija.bojadzic)

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo će se na svojoj Prvoj redovnoj sjednici Skupštine, koja je zakazana za 6. mart 2015. godine izjašnjavati o Odluci o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo. Ovo je danas...


23.02.2015 (lamija.bojadzic)

Vlada Kantona Sarajevo nakon što je upoznata sa Informacijom o aktivnostima i dinamici plaćanja po fakturama za decembar 2014. godine i januar 2015. godine za isporučeni prirodni gas, u vezi sa Zaključkom Vlade FBIH od 10. februara ove godine i upozorenja Vladi Kantona Sarajevo i KJKP "...


23.02.2015 (mediha.zugic)

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da danas mogu podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo  sredstva u iznosu od 1.028....


23.02.2015 (vildana.hantalasevic)
 
Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Sejo Bukva je danas u konsultaciji sa zamjenikom predsjedavajućeg donio Odluku kojom se Elmedin Konaković imenuje za kandidata premijera Kantona Sarajevo. 

19.02.2015 (vildana.hantalasevic)

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor nad provođenjem monitoringa kvaliteta zraka obavještava javnost, da je došlo do značajne promjene meteoroloških prilika, a samim tim i do pada izmjerenih vrijednosti polutanata u zraku ispod graničnih, te se ukida prvi stepen ''Pripravnosti'' proglašen na...


18.02.2015 (mediha.zugic)

U organizaciji Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, danas je održan sastanak predstavnika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS i osam ministarstva Kantona Sarajevo na kojem je razmatran Nacrt akcionog plana za oblast invalidnosti 2015 - 2017. godina u KS-u.

U izradi...