Konkursi Mup

Syndicate content
Ažurirano: prije 37 minut(a) i 6 sek.

Obavijest za kandidate koji su aplicirali za čin “Policajac”

03.07.2014
konkurs_tender:  Konkurs Oglas

Na osnovu člana 51.Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine
Kantona Sarajevo" broj 25/06 i 4/08 ), člana 13.Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika-prečišćeni tekst broj 01-262/11 od 10.03.2011.godine, postupajući po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, sa početnim činom "Policajac", objavljenog dana 10.04.2014.godine , Komisija za izbor MUP-a Kantona Sarajevo o b j a v lj u j e

O B A V I J E S T

PrilogSize Tabela 1201.55 KB Tabela 2174.54 KB Tabela 3206.74 KB Spisak kandidata prema grupama52 KB

read more

Kategorija: Konkursi

Obavijest za kandidate koji su ispunili uslove za pristupanje testiranju po javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije - za početni čin "Policajac"

21.05.2014
konkurs_tender:  Konkurs Oglas

Na osnovu člana 51.Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 25/06 i 4/08 ), člana 13. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika-prečišćeni tekst broj: 01-262/11 od 10.03.2011.godine, Komisija za izbor MUP-a Kantona Sarajevo utvrđuje

LISTU KANDIDATA

PrilogSize Tabela 1.pdf313.88 KB Tabela 2.pdf194.65 KB

read more

Kategorija: Konkursi