Konkursi mup

Syndicate content
Ažurirano: prije 1 min i 53 sek.

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije za početni čin "Policajac"

10.04.2014
konkurs_tender:  Konkurs Oglas

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 25/06 i 4/08) i člana 57. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 22/00-prečišćeni tekst, 18/02 i 28/02) člana 3. i člana 6. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj: 01-262/11 od 10.03.2011.

PrilogSize Obrasci - Prijava i Saglasnost.pdf128.73 KB Obavijest o literaturi.pdf135.65 KB Pravilnik o načinu testiranja.pdf3.84 MB Kuperov test.pdf1.31 MB

read more

Kategorija: Konkursi

Obavijest o pismenom testiranju za kandidate koji su se prijavili na javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objavljen dana 22.02.2014.godine

19.02.2014
konkurs_tender:  Konkurs Oglas

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na poziciju:

1. viši samostalni referent za oružje u Policijskoj stanici Centar, Prve policijske uprave – 1 izvršilac

da će se pismeno testiranje obaviti u prostorijama Jedinice za specijalističku podršku, MUP-a Kantona Sarajevo u ul. Nahorevska bb u Sarajevu, dana 24.02.2014.godine počev od 10,00 sati.

PrilogSize tabela 1.pdf106.61 KB tabela 2.pdf141.89 KB

read more

Kategorija: Konkursi

Javni konkurs za imenovanje predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti u MUP-u Kantona Sarajevo

22.01.2014
konkurs_tender:  Konkurs Oglas

Na osnovu člana 61. b. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj: 22/00-Prečišćeni tekst, 15/02, 18/02 i 28/02), člana 4., 5. i 6. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj: 13/05), Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, raspisuje

JAVNI KONKURS

Za imenovanje:

1. Predsjedavajućeg Ureda za pritužbe javnosti u MUP-u Kantona Sarajevo
2. Člana Ureda za pritužbe javnosti u MUP-u Kantona Sarajevo, broj članova: 4;

read more

Kategorija: Konkursi

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

22.01.2014
konkurs_tender:  Konkurs Oglas

Na osnovu člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05), u skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-32505-16/13 od 26.12.2013. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

read more

Kategorija: Konkursi