Vlada Kantona Sarajevo

Premijer Kozadra i ministar Petrović informisali javnost: Otvoreni hitni telefoni za prijavu napada pasa, kao i za prijavu prisustva opasnih pasa

Vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo Muhamed Kozadra i ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Zlatko Petrović predočili su danas na konferenciji za medije posvećenoj realizaciji zaključaka Vlade KS vezanih za uklanjanje opasnih sa ulica u Kantonu Sarajevo preciznu proceduru aktivnosti čijom provedbom se potencijalno opasan pas može na human način ukloniti sa ulice.

 

„Vlada Kantona Sarajevo je krajem prošle sedmice zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS da aktivira raniju službu za kafilerijske poslove KJKP 'Rad' radi uklanjanja opasnih i bolesnih pasa lutalica na području Kantona, te Ministarstvo privrede KS da sačini izvještaj o funkcionisanju Azila za pse lutalice u Prači“, podsjetio je prisutne novinare premijer Kozadra, te potcrtao da će sve aktivnosti biti provođene u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja. Istakao je da je ovo problem koji se ne može odmah riješiti, ali da će prve hitne mjere koje će se poduzeti od početka naredne sedmice riješiti problem prisustva opasnih pasa na ulicama KS.

 

Ministar Petrović je informisao predstavnike medija da je KJKP „Rad“ registrovao Higijenski servis, odnosno službu kod nadležnog suda te da će od ponedjeljka tri tima od devet ljudi i tri vozila započeti rad na uklanjanju opasnih pasa u saradnji sa veterinarskim inspektorom i uz podršku uposlenika MUP-a KS.          

 

„Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS aktivirala je dodatne telefonske linije za hitne prijave napada napuštenih pasa, kao i prisustva opasnih pasa. Humano hvatanje ovih pasa ne znači automatski njihovu eutanaziju, već će se provesti procedura u okviru koje će se apsolutno poštivati zakon. O tome kako će se tretirati dalje pas odlučuje kantonalni veterinarski inspektor i stručni tim ljudi koji će izvršiti pregled psa i utvrditi da li se opasni pas može resocijalizirati ili je za eutanaziju. Ukoliko se utvrdi da će se pas eutanazirati, veterinarski inspektor podnosi nalog i nakon izvršene eutanazije leš preuzima kafilerijska služba koja će izvršiti higijensko odstranjivanje leša“, pojasnio je ministar Petrović.

 

Dodao je da su ove hitne mjere uvod u poduzimanje daljih sistemskih mjera i rješenja.

 

„Podatak da je samo ove godine bilo 600 ujeda pasa mora zabrinuti svaku vladu, a pogotovo Vladu KS", rekao je Petrović, te se izvinio ne terminološkim greškama koje su se dešavale na početku istakavši da na području KS nema bijesnih pasa, već opasnih koji ujedaju i napadaju druge pse, te su oni ciljna grupa.

 

Hitni telefon za prijave građana KS 033/770-156 radit će od 8 do 16 sati, a u funkciji će biti i mobilni telefoni 061/145-508 i 061/160-926 koji će raditi od 8 do 22 sata. Na pozive će odgovarati stručne osobe koje će tražiti podatke o samom napadu, lokaciji, opis psa i slično. Obrazac prijave napada može se preuzeti na web-stranici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u kategoriji Obrasci. Ispunjeni obrazac se može poslati službi poštom ili putem e-maila: kuip@kuip.ks.gov.ba.

 

Inače, za uspostavljanje Higijenskog servisa, odnosno službe pri KJKP „Rad“ Vlada KS je izdvojila 88.000,00 KM, a prema napravljenim procjenama godišnje će za njihov rad morati osigurati 680.000,00 KM.