Ministarstvo finansija

Adresa: 
Sarajevo, Maršala Tita 62
Telefon: 
+387(0)33 565-005