Vlada Kantona Sarajevo

Okončani radovi na objektu Područne škole Korča - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će sutra (srijeda), 23. novembra 2022. godine, sa početkom u 12:00 sati biti obilježen završetak radova na objektu Područne škole Korča u svrhu povećanja energijske efikasnosti objekta, a u okviru projekta „Energijska efikasnost u javnim objektima KS“.

Obilasku objekta i otkrivanju ploče sa nazivom finansijera projekta prisustvovat će ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović sa saradnicima.

Područna škola „Korča“ egzistira u sastavu osnovne škole „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin. Škola je smještena u naselju Korča koja je udaljena oko 5 km od centralne škole. Školsko područje je ranije obuhvatalo naselja: Korča, Trzanj i Odžak. Nastava u ovoj školi odvija se u jednoj smjeni za učenike od I do IV razreda, kao i u jednom kombinovanom odjeljenju.

 

Molimo da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

Služba za protokol i press KS

23.11.2022 - 12:00