Općina Novi Grad Sarajevo

Adresa: 
Bulevar Meše Selimovića 97

Radno vrijeme:

Gradska općina: 
Da