Adresar organizacionih jedinica po nadležnim ministarstvima

Ministarstvo finansija

Sarajevo, Maršala Tita 62
+387(0)33 565-005

Ministarstvo kulture i sporta

Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-062

Ministarstvo obrazovanja i nauke

Reisa Džemaludina Čauševića 1

La benevolencija 4 Sarajevo
213-529
663-677

Ministarstvo pravde i uprave

Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-083

Ministarstvo privrede

Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-122

Hamdije Kreševljakovića 18
+387(0)33 550-285

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-086

Hamida Dizdara 1
+387(0)33 560-434

Ministarstvo saobraćaja

Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-058

Hamida Dizdara 1
+387(0)33 560-402

Ministarstvo stambene politike

Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-029
+387(0)33 562-031

Podgaj 6
+387 33 442-330
+387 33 442-330

Hamida Dizdara 1
+387 33 560-401
+387 33 560-417

Bulevar Meše Selimovića 12
+387(0)33 770-179

Ministarstvo unutrešnjih poslova

Sarajevo, La Benevolencije 16
+387(0)33 286-700

Ministarstvo za boračka pitanja

Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-012
+387(0)33 562-251

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-089
+387(0)33 562-090

Ministarstvo zdravstva

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1