Zakoni i uredbe

Nivo: Kanton
Naziv Sl list, Format, Veličina
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/08) 41/08
Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 16-00, PDF 77 KB, 30-07, PDF 106.47 KB
Uputstvo o načinu promjene upravitelja 21/04, PDF 160.16 KB
Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00, 3/05) 2/00, 3/05
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 16/08, Ispravka, PDF 35.27 KB, 7/08, PDF 106.05 KB
Zakon o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/01) -
Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/06) -
Ispravka odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Muzej grada Sarajeva za promjenu sjedišta Muzeja grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/97) 9/97
Zakona o porezu na imovinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 07/09) -
Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 14/97) -
Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/07, 04/09) 4/09, PDF 64.51 KB, 35/07, PDF 96.95 KB
Odluka o vrsti i iznosu novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo za proizvodnju ostvarenu u 2008. godini („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 16/08) -
Uputstvo o vođenju evidencije o korisanicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/05), -
Pravilnik o tehničko zaštitnim i drugim mjerama uza čuvanje bibliotečke građe ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/99) 17/99
Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Istorijski arhiv Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst, 33/07) -
Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo, broj 27/07 27/07, PDF 132.67 KB
Lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br: 13/02, 16/03 i 24/06) 16-03, PDF 5.05 MB, 13-02, PDF 96.33 KB, 8-09, PDF 984.01 KB
Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/06) 17/06
Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo 22-08, PDF 47.36 KB
Uputstvo o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 15/08) -
Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobara baštine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/02) 14/02
Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/02, 16/03) 4/02, 16/03
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača "Državne bolnice Sarajevo" u Sarajevu 14-00, PDF 112.12 KB, 30-07, PDF 102.06 KB
Zakon o estradnoj djelatnosti 17/01, PDF 82.25 KB
Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 13/03, 37/05) 13/03, 37/05, PDF 59.03 KB
Odluka o osnivanju Javne ustanove "Sportski centri Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97, 9/97 - ispravka, 14/97) -
Uputstvo i izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 20/03) 20/03
Pravilnik o razmještaju, kapacitetu i korisniku taxi stajališta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 5/02) -
Pravilnik o mjerama za unapređivanje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/00 i 3/03) -
Odluka o opštim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju-sufinasiraju iz budžeta Kantona Sarajevo 2/05, PDF 70.58 KB
Uredba o privremenom načinu prijema, uskladištenja, prodaje ili ustupanja bez naknade oduzete robe i predmeta koji su služili ili bili namjenjeni izvršenju privrednog prijestupa, prekršaja ili krivičnog djela („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 50/ -
Odluka o osnivanju Javne ustanove "Bosanski kulturni centar" Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst, 33/07) -
Zakon o zaštiti od buke ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/07) 26/07
Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za alkoholizam 24-00, PDF 76.76 KB, 30-07, PDF 104.14 KB
Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo 13/07, PDF 160.78 KB
Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/00) 24/00
Odluka o mjerama za unapređenje šalterskih službi u kantonalnim organima uprave i gradskim i općinskim službama za upravu 13/98, PDF 91.83 KB
Uputstvo o vrstama i načinu postupanja sa medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite 19-04, PDF 135.7 KB
Uredba o subvencioniranju troškova grijanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/05), -
Pravilnik o sadržaju i vođenju registra samostalnih umjetnika ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/02) 9/02
Uredba o posebnom dodatku na plaću 13/08, PDF 35.55 KB, 8/06, PDF 99.22 KB
Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/05), -
Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad biblioteka ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/99) 17/99, PDF 122.35 KB
odluka o usvajanju Projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/07) -
Uredba o broju zamjenika pravobranioca 11/01, PDF 47.45 KB
Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće zaposlenika u ustanovama kulture Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/07) -
Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Kantona Sarajevo". broj 33/08) 33/08
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kojeg je osnivač Kanton Sarajevo 26-04, PDF 98.19 KB, 23-03, PDF 108.65 KB
Ministarstvo o dopunskim pravima boraca 9/07, PDF 168.48 KB
Zakon o vodama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 16/00) -
Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 3/09, Prečišćeni tekst, PDF, 68.76 KB
Odluka o osnivanju Javne ustanove Apoteke Sarajevo 30-07, PDF 43.82 KB
Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije pozorišta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/01) 17/01
Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/97) -
Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 5/06, prečišćeni tekst, PDF 99.91 KB
Pravilnik o kriterijima za podršku finansiranju javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj23/03) -
Odluka o pravima povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Grada Sarajeva iz 1991. godine koje je Dejtonskim sporazumom pripalo entitetu Republika Srpska (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 19/04), -
Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplačenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Trezora Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 15/05) 15/05
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 18/97, 22/97, 11/98) -
Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo 4/03 i 22/07 PDF 97.55 KB