Kabinet premijera Kantona Sarajevo

Poziv na završnu javnu raspravu o Nacrtu akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2013-2015. godina sa dnevnim redom rasprave

16.07.2013 - 10:00
!GrbKantona.jpg

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /UTORAK/ 16. jula 2013. godine u 10:00 sati, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, održati završna javna rasprava o Nacrtu akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2013-2015. godina, a koji je utvrdila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 29. maja 2013. godine.

Javna rasprava će se održati velikoj sali Općine Centar.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

Prilog: Dnevni red javne rasprave.

Press konferencija uoči održavanja XI sastanka Radne grupe za Zapadni Balkan Komiteta regija Evropske unije - poziv medijima

21.05.2012 - 09:00
!GrbKantona.jpg

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /UTORAK/ 22. MAJA 2012.godine u 09:00 sati održati press konferencija uoči održavanja XI sastanka Radne grupe za Zapadni Balkan Komiteta regija Evropske Unije.

Dnevni red 63. sjednice Vlade KS

29.03.2012 - 09:00
!GrbKantona.jpg

Na osnovu člana 13. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

63. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 29.03.2012. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Dnevni red 54. sjednice Vlade KS

09.02.2012 - 09:00
!GrbKantona.jpg

Na osnovu člana 13. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

54. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 09.02.2012. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Dnevni red 53. sjednice Vlade KS

02.02.2012 - 09:00
!GrbKantona.jpg

Na osnovu člana 13. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 - Prečišćeni tekst) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

53. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 02.02.2012. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Dnevni red 51. sjednice Vlade KS

26.01.2012 - 09:00
!GrbKantona.jpg

Na osnovu člana 13. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

51. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 26.01.2012. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Dnevni red 46. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

14.12.2011 - 09:00
!GrbKantona.jpg

Na osnovu člana 13. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

46. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 14.12.2011. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu
Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

Dnevni red 45. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

07.12.2011 - 09:00
!GrbKantona.jpg

Na osnovu člana 13. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

45. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 07.12.2011. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Dnevni red 40. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

09.11.2011 - 09:00
!GrbKantona.jpg

Na osnovu člana 13. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

40. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 09.11.2011. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Premijer Musić će sutra primiti počasnog predsjednika Internacionalne lige humanista Stjepana Mesića i delegaciju ILH-a

03.11.2011 - 09:00
!GrbKantona.jpg

Obavještavamo Vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 03. NOVEMBRA 2011. godine u 09:00 SATI premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić primiti počasnog predsjednika Internacionalne lige humanista Stjepana Mesića.

Gospodin Stjepan Mesić će, ovom prilikom, predvoditi i delegaciju Internacionalne lige humanista u čijem sastavu će biti: generalni sekretar ILH-a Zdravko Šurlan, predsjedavajući Vijeća ILH-a Tarik Kupusović, te članovi ILH-a Nikola Grabovac, Ljubomir Berberović, Sulejman Redžić, Zehrudin Isaković i Savo Vlaški.